Vizija, misija,himnas

GIMNAZIJOS HIMNAS

VIZIJA

„Ąžuolyno“ gimnazija - atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžiantį mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė:

Garantuotas mokinių  ir darbuotojų saugumas;
Tinkamas psichologinis mikroklimatas;
Aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, pasirengimas mokytis ir tobulėti visą gyvenimą;
Garantuota kiekvieno moksleivio saviraiška;
Asmens, sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas;
Aktyvi savivaldos institucijų veikla;
Moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė-techninė bazė.

MISIJA

Ugdome:
Savarankišką, laisvą ir dorą asmenybę;
Pasirengusį mokytis visą gyvenimą jaunuolį;
Gebantį adaptuotis visuomenėje žmogų;
Mokantį naudotis šiuolaikinėmis technologijomis mokinį;
Kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį.
Esame:
Aukštus akademinis rodiklius turinti institucija;
Šiltus ir pagarbius santykius propaguojanti bendruomenė;
Savo mikrorajono bei miesto kultūros židinys.

Svarbu!!!


Įstojusiųjų sąrašai

___________________

Kviečiame paskaityti

azuolynas.blogr.lt

 

 

El-dienynas

2015–2016 m. m. dienynas

Pamokų tvarkaraštis

Modulių tvarkaraštis

____________________

 


Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
190440648
Paryžiaus Komunos g. 16,
LT-91166 Klaipėda
El. p. azuolyno.gimnazija@takas.lt
Tel./Fax. (8 46) 38 35 06

Paramos sąskaita:
LT 14 40100 42300096140Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuoseMokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose, respublikiniame projekteDemokratinis ugdymas Lietuvoje“

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija yra VU partnerė