Vizija, misija,himnas

GIMNAZIJOS HIMNAS

VIZIJA

„Ąžuolyno“ gimnazija - atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžiantį mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė:

Garantuotas mokinių  ir darbuotojų saugumas;
Tinkamas psichologinis mikroklimatas;
Aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, pasirengimas mokytis ir tobulėti visą gyvenimą;
Garantuota kiekvieno moksleivio saviraiška;
Asmens, sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas;
Aktyvi savivaldos institucijų veikla;
Moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė-techninė bazė.

MISIJA

Ugdome:
Savarankišką, laisvą ir dorą asmenybę;
Pasirengusį mokytis visą gyvenimą jaunuolį;
Gebantį adaptuotis visuomenėje žmogų;
Mokantį naudotis šiuolaikinėmis technologijomis mokinį;
Kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį.
Esame:
Aukštus akademinis rodiklius turinti institucija;
Šiltus ir pagarbius santykius propaguojanti bendruomenė;
Savo mikrorajono bei miesto kultūros židinys.

Svarbu!!!

Naujienų ieškokite naujame tinklapyje.

_________________

Kviečiame paskaityti

azuolynas.blogr.lt

 

 

El-dienynas

2015–2016 m. m. dienynas

Pamokų tvarkaraštis

Modulių tvarkaraštis

____________________

 


Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
190440648
Paryžiaus Komunos g. 16,
LT-91166 Klaipėda
El. p. azuolyno.gimnazija@takas.lt
Tel./Fax. (8 46) 38 35 06

Paramos sąskaita:
LT 14 40100 42300096140Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuoseMokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose,
respublikiniame projekteDemokratinis ugdymas Lietuvoje“,
UGDYMO KARJERAI IR INFRASTRUKTŪROS BENDRAJAME LAVINIME IR PROFESINIAME MOKYME SUKŪRIMAS IR PLĖTRA"

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija yra VU partnerė