Socialinis pedagogas

Soc. pedagogė - Edita Prankevičienė, kab. 209, e-paštas: edita.socpedagoge@gmail.com

Socialinio pedagogo darbo tikslas- tiesioginėmis paslaugomis ir socialinio darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.

Socialinio darbo uždaviniai:

1. Saugoti ir ginti mokinių teises.
2. Įvertinti esamas ir numatytii galimas problemas, kurios gali kilti mokyklos bendruomenėje. Rūpintis jų prevencija.
3. Analizuoti, kodėl mokykla kai kuriems vaikams yra nemalonus, nesėkmingas patyrimas, ir kelti moksleivių mokymosi motyvąciją.
4. Rinkti, saugoti ir analizuoti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimiškąją situaciją.
5. Siekti, kad kuo daugiau rizikos grupės mokinių būtų įtraukti į popamokinę veiklą.
6. Organizuoti mokykloje nemokamą maitinimą ir mokinio reikmenų įsigijimą.
7. Organizuoti tėvų teisinį, medicininį, pedagoginį švietimą. Kviesti tėvus labiau domėtis mokyklos reikalais.

Socialinės pedagogės konsultavimo laikas

Pirmadienis 09.45-14.00
Antradienis 9.00-12.00; 12.30-13.15
Trečiadienis 8.00-12.00
Ketvirtadienis 9.45-12.00; 12.30-13.15; 14.15-15.00
Penktadienis 8.30-12.30


Informacija dėl vaiko laikinosios globos

Svarbu!!!

Spalio 21 d. nebus mokytojų N.Bartašiūnienės, I.Bartninkienės, J.Ulrichaitės pamokų.

Š.m. spalio 22-ą dieną (trečiadienį) 13 val. Žvejų kultūros rūmuose vyks spektaklis „Trys mylimos“. Prašyčiau tų klasių, kurios dar nesurinko visų pinigų, paagituoti, kad visi mokiniai eitų. Tada pamokų nebus. Bilietus gausite per seniūnų susirinkimą.

____________

Kviečiame paskaityti

azuolynas.blogr.lt

El-dienynas

2014–2015 m. m. dienynas

Pamokų tvarkaraštis


Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
190440648
Paryžiaus Komunos g. 16,
LT-91166 Klaipėda
El. p. azuolyno.gimnazija@takas.lt
Tel./Fax. (8 46) 38 35 06

Paramos sąskaita:
LT 14 40100 42300096140Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuoseMokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose, respublikiniame projekteDemokratinis ugdymas Lietuvoje“

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija yra VU partnerė