Profesinė sąjunga

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga įkurta 2007 lapkričio 28 d.

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos švietimo darbuotojų profesinės organizacijoje 30 narių.

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos švietimo darbuotojų profesinės organizacijos komitetas:

Pirmininkė – Ramunė Petrauskienė

Pirmininko pavaduotojas – Edmundas Kvederis

Iždininkė – Rima Miknevičienė

Komiteto nariai:

Nina matuzienė

Reda Veličkaitė

Vitalija Pliakuvienė

 

2007 gruodžio 20, 21 d. „Ąžuolyno“ gimnazijos 54 mokytojai pritarė dėl dalyvavimo visuotiniame pedagogų streike.

2008 sausio 10 d. profesinės sąjungos komitetas kreipėsi į gimnazijos direktorę „Dėl mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis“.

2008 sausio 21 d. patvirtinta Apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis tvarka.

2008 vasario 2 d. gimnazijos profesinė sąjunga pateikė pasiūlymus keisti „Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos pedagogų ir darbuotojų atlyginimo priedų mokėjimo tvarką“. 2008 m. gruodžio mėn. patvirtinta nauja atlyginimo priedų mokėjimo tvarka.

2008 balandžio 7 d. profesinė sąjunga svarstė gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles. Pateikė pasiūlymus. Spalio mėnesį patvirtintos Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės.

2008 gegužės 6 d. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pateikė Kolektyvinės sutarties projektą.

2008 gegužės 26 d. prasidėjo Kolektyvinės sutarties projekto pirmasis svarstymas.

2009 metai Kolektyvinės sutarties projekto svarstymai.

Svarbu!!!

Naujienų ieškokite naujame tinklapyje.

_________________

Kviečiame paskaityti

azuolynas.blogr.lt

 

 

El-dienynas

2015–2016 m. m. dienynas

Pamokų tvarkaraštis

Modulių tvarkaraštis

____________________

 


Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
190440648
Paryžiaus Komunos g. 16,
LT-91166 Klaipėda
El. p. azuolyno.gimnazija@takas.lt
Tel./Fax. (8 46) 38 35 06

Paramos sąskaita:
LT 14 40100 42300096140Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuoseMokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose, respublikiniame projekteDemokratinis ugdymas Lietuvoje“

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija yra VU partnerė