Mokytojų taryba

 

 

Mokytojų taryba - nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Ją sudaro gimnazijos vadovybė, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, auklėtojai, gimnazijos bendruomenės slaugytojas, psichologai, socialiniai pedagogai, bibliotekininkai ir kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.

Mokytojų tarybos posėdžių temos ir datos nustatomos gimnazijos metinėje veiklos programoje.

 

Svarbu!!!

Spalio 21 d. nebus mokytojų N.Bartašiūnienės, I.Bartninkienės, J.Ulrichaitės pamokų.

Š.m. spalio 22-ą dieną (trečiadienį) 13 val. Žvejų kultūros rūmuose vyks spektaklis „Trys mylimos“. Prašyčiau tų klasių, kurios dar nesurinko visų pinigų, paagituoti, kad visi mokiniai eitų. Tada pamokų nebus. Bilietus gausite per seniūnų susirinkimą.

____________

Kviečiame paskaityti

azuolynas.blogr.lt

El-dienynas

2014–2015 m. m. dienynas

Pamokų tvarkaraštis


Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
190440648
Paryžiaus Komunos g. 16,
LT-91166 Klaipėda
El. p. azuolyno.gimnazija@takas.lt
Tel./Fax. (8 46) 38 35 06

Paramos sąskaita:
LT 14 40100 42300096140Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuoseMokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose, respublikiniame projekteDemokratinis ugdymas Lietuvoje“

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija yra VU partnerė