Mokinių parlamentas

Gimnazijos mokinių savivaldą sudaro Seniūnų taryba ir Mokinių parlamentas. Mokinių parlamentas renkamas visuotinu balsavimu. Mokinių parlamento pirmininką renka parlamentas.
Mokinių parlamentas

P.Baliutavičius (3d) - pirmininkas

D.Lenkauskas (4f)

M.Užgalytė (4c),

J.Farhat (4d),

M.Grigonis (3a),

R.Balčiūtė (3d),

E.Petraitytė (3g),

D.Puzinas (2a),

J.Elenskis (2c),

L.Masiliauskaitė (2d),

R.Bivainytė (2d),

A.Skuodaitė (2f)

K.Jonušas (2e),

A.Garbašauskaitė (2e)

Mokinių parlamento veikla: dalyvavimas miesto savivaldos institucijų veikloje, projektuose, renginių organizavimas, prevencinė veikla, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Seniūnų taryba

N.Zenkevičiūtė, 1a

G.Gaidelytė, 1b

E.Masiejus, 1c

T.Vaičius, 1d

K.Lukošiutė, 1e

V.Pralgauskaitė, 2a

L.Vaitiekus, 2b

J.Elenskis, 2c

M.Eidininkas, 2d

A.Garbašauskaitė, 2e

Š.Simenas, 2f

K.Kerekeš, 3a

R.Lukomskis, 3b

E.Druktenytė, 3c

G.Liutkutė, 3d

I.Rukštelytė, 3e

D.Rekašiūtė, 3f

E.Lucenko, 3g

K.Overlingaitė, 4a

L.Nurislanova, 4b

M.Užgalytė, 4c

D.Bartušis, 4d

L.Hall, 4e

J.Kuizinas, 4f

J.Jermolajevaitė, 4g

 

 

 

 

 

 

 

 


Svarbu!!!

Rugsėjo 24 d. nebus mokytojo E.Kvederio pamokų

El-dienynas

2014–2015 m. m. dienynas

Pamokų tvarkaraštis


Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
190440648
Paryžiaus Komunos g. 16,
LT-91166 Klaipėda
El. p. azuolyno.gimnazija@takas.lt
Tel./Fax. (8 46) 38 35 06

Paramos sąskaita:
LT 14 40100 42300096140Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuoseMokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose, respublikiniame projekteDemokratinis ugdymas Lietuvoje“

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija yra VU partnerė