Metodinė taryba

Metodinę tarybą sudaro metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių pirmininkai, gimnazijos administracija ir mokytojai ekspertai. Veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui (nuotrauka).

2013-2014 m.m. metodinės tarybos pirmininkė - J.Jovaišienė.

Metodinės grupės ir pirmininkai:
V.Dumčiuvienė - lietuvių k. mokytojų metodinė grupė
S.Abramova - užsienio k. (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lotynų) mokytojų metodinė grupė 
N.Matuzienė - matematikos (matematikos ir informatikos) mokytojų metodinė grupė
A.Nemickienė - socialinių mokslų ir dorinio ugdymo (istorijos, geografijos, psichologijos, tikybos, etikos ir ekonomikos) mokytojų metodinė grupė
V.Gineikė - gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokytojų metodinė grupė
N.Pamparienė - technologijų ir menų (technologijų, muzikos, dailės, teatro, šokio) mokytojų metodinė grupė
J.Mikutis - kūno kultūros (kūno k. ir aerobikos) mokytojų metodinė grupė
R.Miknevičienė - klasės vadovų metodinė grupė

 

Svarbu!!!

II gimnazijos klasių mokinių ir tėvų dėmesiui!

Š.m. balandžio 8-9 d. aktų salėje vyks susirinkimai  „Vidurinio ugdymo programos aprašas ir pasiūla“. Balandžio 8 d. 17.30 kviečiame 2A ir 2 B, 19.00 val - 2C ir 2D, balandžio 9 d. 18.00 val - 2E mokinius ir tėvus.

_________________________

Kviečiame paskaityti

azuolynas.blogr.lt

 

Sausio 20 d. vykusios lietuvių k. konsultacijos medžiaga:

lankstinukas

pristatymas

El-dienynas

2014–2015 m. m. dienynas

Pamokų tvarkaraštis

Modulių tvarkaraštis

____________________

 


Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
190440648
Paryžiaus Komunos g. 16,
LT-91166 Klaipėda
El. p. azuolyno.gimnazija@takas.lt
Tel./Fax. (8 46) 38 35 06

Paramos sąskaita:
LT 14 40100 42300096140Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuoseMokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose, respublikiniame projekteDemokratinis ugdymas Lietuvoje“

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija yra VU partnerė