Istorija

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija duris atvėrė 1967-ais metais, 1970 metais į gyvenimą išleista I abiturientų laida. Pirmasis mokyklos direktorius buvo Pranas Kelpšas (1967-1975), 1975-1976 metais vadovavo I.Ruginis. Nuo 1976 metų prie mokyklos vairo stoja E.Montvydienė, kuri gimnazijai atidavė 27 metus.
Nuo 1971-ųjų metų pradėtas dėstyti sustiprintas matematikos kursas.
1993 atidaromos pirmosios gimnazijos klasės.
1996 metais gegužės 25-ą dieną Švietimo ir mokslo ministerija suteikė mokyklai gimnazijos statusą.
Nuo 2000-ųjų „Ąžuolynas“ -  realinio bei humanitarinio profilio gimnazija.
2003 metais „Ąžuolyno“ gimnazijai pradeda vadovauti direktorė V.Prižgintienė.
2005 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VU.
Gimnazija nuolat garsėja mokinių pasiekimais miesto, respublikos ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, projektuose, varžybose. „Ąžuolyno“ gimnazijos mokiniai kasmet laimi respublikos anglų kalbos, Antikos, ekonomikos ir verslo, biologijos, matematikos, chemijos, geografijos, fizikos olimpiadose, filologų, M.Valančiaus raštų skaitymo,  Jaunųjų mokslininkų, skaitovų, chorų, šokių  konkursuose, sėkmingai dalyvauja įvairiuose miesto,  respublikos ir tarptautiniuose projektuose. Puikūs akademiniai rodikliai, aukštas meninių kolektyvų lygis, įvairiapusė sportinė veikla užtikrina „Ąžuolyno“ gimnazijos populiarumą mieste. Nuo 2013-2014 mokslo metų „Ąžuolyno“ gimnazija - mokymosi įstaiga, skirta   akademinių gebėjimų ir polinkių turintiems  mokiniams. Šiais mokslo metais į pirmas gimnazijos klases įstoję mokiniai laikė žinių patikrinimo testą. 2013-2014 m.m.  gimnazijoje mokosi 717 gimnazistų, yra 25 klasės, dirba 79 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 74 mokytojai: 16 mokytojų ekspertų, 38 mokytojai  metodininkai, 9 vyresnieji  mokytojai.

.

Svarbu!!!

Naujienų ieškokite naujame tinklapyje.

_________________

Kviečiame paskaityti

azuolynas.blogr.lt

 

 

El-dienynas

2015–2016 m. m. dienynas

Pamokų tvarkaraštis

Modulių tvarkaraštis

____________________

 


Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
190440648
Paryžiaus Komunos g. 16,
LT-91166 Klaipėda
El. p. azuolyno.gimnazija@takas.lt
Tel./Fax. (8 46) 38 35 06

Paramos sąskaita:
LT 14 40100 42300096140Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuoseMokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose,
respublikiniame projekteDemokratinis ugdymas Lietuvoje“,
UGDYMO KARJERAI IR INFRASTRUKTŪROS BENDRAJAME LAVINIME IR PROFESINIAME MOKYME SUKŪRIMAS IR PLĖTRA"

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija yra VU partnerė