Biblioteka

Darbo laikas

Kasdien 7.30-16.00
Skaitytojai aptarnaujami 9.00-15.00
Pietų pertrauka 12.00-12.30

Faktai
1967 m. duris atvėrė Klaipėdos 14-oji vidurinė mokykla. Tais pačiais metais buvo įsteigta ir mokyklos biblioteka.
Nuo 1971 m. bibliotekai vadovauja bibliotekininkė Skaistutė Vaičikauskienė.
1996 m. mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas. Tais pačiais metais atskiroje patalpoje atidaryta ir skaitykla.
1997 m. biblioteka persikraustė į didesnes patalpas.

2009 m. gimnazija dalyvavo ŠMM ŠAC vykdomame projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Biblioteka aprūpinta įranga ir baldais.

MOBIS
Gimnazijoje įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Ši programa leidžia automatizuoti visus bibliotekinius procesus nuo dokumento gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo. Nuo 2012 m. pradėtas kompiuterizuotas skaitytojų aptarnavimas.
Bibliotekos metodiniame centre:
Kaupiama pedagoginė metodinė literatūra;
Projektiniai darbai;
Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai;
Gimnazijos audito medžiaga.

Bibliotekoje nuolat veikia parodos:

Kviečia mokytis;

Per knygą pažinsi pasaulį;

Naujos knygos.

Galima naudotis teminiais segtuvais:

Į pagalbą mokiniui;

Universali dešimtainė klasifikacija (UDK);

Jus kviečia miesto bibliotekos;

Interneto adresai;

Užklasiniam skaitymui rekomenduojamos literatūros sąrašai;

„Ąžuolyno" gimnazija spaudoje;

Patarimai rašantiems projektus;

Reikalų raštų pavyzdžiai;

Gimnazijos laikraštis „Ąžuolas“.

BIBLIOTEKOS GARSINIŲ REGIMŲJŲ DOKUMENTŲ FONDAS:

Sukauptas videokasečių fondas mokomiesiems dalykams, mokomosios kompiuterinės programos, DVD, CD.
VIDEOKASETĖS

Geografija
Afrika (Kenija, Savana). Rytų Australija. Pietų Amerika. Indijos kobros ir drambliai.
Šiaurės Amerika. Elnininkystė Švedijoje. Sibiras.
Europos krantų tipai. Europos gamtos milžinai. Europos reljefo stebuklai. Europos ugnikalniai.
Ramiojo vandenyno gyvūnai. Koralų pasaulis. Okeanija. Fidžio salos. Tailandas. Balio sala.

Matematika
Matematikos poetas. Apie J. Kubilių.
Fizika
Videofilmai mechanikos, svyravimų ir bangų, šiluminių ir elektromagnetinių reiškinių, molekulinės ir kvantinės fizikos kurso mokymui.

Astronomija
Videofilmai astronomijos pamokoms.
Lietuvių kalba
V. Mykolaitis-Putinas "Einu sau vienas". "Altorių šešėly" (skaito R. Staliliūnaitė). V. Mačernis "Šeštoji vizija". J. Marcinkevičiaus kūrybos vakaras.
J. Marcinkevičius skaito eiles Nemenčinės parapijos namuose.
Rašytojai: V. Bubnys. D. Mušinskas. R. Gavelis. 
Tik tas yra didis...: Vincas Kudirka.
Marius Katiliškis - iš prisiminimų.
Antanas Vienuolis.
Orfėjaus medis: apie Nyką-Nyliūną.
Narkomanija. AIDS
ŽIV kelias.
Auksinė adata.
Antialkoholinė reklama (Panevėžio "Žemynos" vid. m-kla). Komisaras Vestas. Seklys Morkus.
Rusų kalba
Susitikimai su V. Visockiu. K. Simonovas "Lieku karo rašytoju"
N. Gogolis "Paskenduolė". Čechovas "Dėdė Vania".
Gamtos mokslai
Saugomos teritorijos.
Vienas pasaulis (gamtosauga). Ūdros gelbėjimo projektai. Krokodilai. Ateitis be kurapkų.
Kirmėlės. Ropliai. Vorai. Akvariumai ir žuvytės. Žuvys. Paukščiai. Atsisveikinimas su delta. Pavasaris pamaryje.
Lietuvos gyvūnija. Afrikos gamta ir gyvūnija. Gyvybės išmėginimai. Dauginimasis (kirmėlės, žuvys, paukščiai ir kt.)
Gyvūnai ir augalai prieš milijonus metų. Ledynmečio gyvūnija. Bestuburiai Lietuvoje. Bestuburiai. Šiaurės jūroje. Čepkelių raistas.
Naudingi organizmų tarpusavio santykiai. Lytys. Žinduoliai. Stumbrai. Medžiojami žvėrys Lietuvoje.
Paukščiai. Paukščių orientavimasis erdvėje. Ropliai. Nariuotakojai. Rykliai.
MOKOMOSIOS KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS:
Dinaminė geometrija.
Enciklopedija "ENKARTA 2002".
Europos integracijos pamokos.
Jovaiša E. Žvilgsnis į "Aukso amžių": Baltai pirmaisiais amžiais po Kristaus.
Klasikinės muzikos enciklopedija.
Komenskio Logo.
Lietuva iki Mindaugo.
Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas LKKS V.3.0.
NATO mūsų akimis.
Pasaulio geografinės zonos. Bendroji geografija.
Pilietinis ugdymas Lietuvoje.
Programinė įranga "Logo mok. medžiaga" dokum. "Logo pradžiamokslis".
Testų kūrimo ir vykdymo programa IS Infotestas.
Užsienio klasikinio meno enciklopedija.
Žodis po žodžio: Lietuvių kalbos pratimai (Leksika. Kalbos kultūra): Mokomoji programa.
Kūryba ir tradicijos: geometriniai lietuvių audinių raštai.
Virtuali kelionė po Europos parką.
INTERLEKSIS. Tarptautinių žodžių žodynas.
LIRUS. Lietuvių – rusų, rusų - lietuvių kalbų žodynas.
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas.

DVD:
Prieš parskrendant į žemę (A. Matelio filmas)

XX a. slaptieji archyvai

Deutsche karaokė

Anglų-lietuvių kalbų žodynas

Lietuvių etninės kultūros vertybės

Lietuva. Anapus ir šiapus laiko

Tūkstantmečio odisėja „Vienas vardas-Lietuva“

Nesulaužyti priesaikos

Kovo 11-osios kontekstai

Epitafija ant poeto kapo. „Einu“ (V. Mykolaitis-Putinas)

Laimingi, buvę jo akivaizdoje. (Monsinjoras Vasiliauskas)

Senieji Lietuvos vargonai

Spalio metamorfozės

Iš mokyklos gyvenimo.

Bibliotekos nuotraukų galerija.

Svarbu!!!

Naujienų ieškokite naujame tinklapyje.

_________________

Kviečiame paskaityti

azuolynas.blogr.lt

 

 

El-dienynas

2015–2016 m. m. dienynas

Pamokų tvarkaraštis

Modulių tvarkaraštis

____________________

 


Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
190440648
Paryžiaus Komunos g. 16,
LT-91166 Klaipėda
El. p. azuolyno.gimnazija@takas.lt
Tel./Fax. (8 46) 38 35 06

Paramos sąskaita:
LT 14 40100 42300096140Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuoseMokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose, respublikiniame projekteDemokratinis ugdymas Lietuvoje“

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija yra VU partnerė