Naujienos

Kadangi dar ne visi įstoję į I gimnazijos klasę yra sudarę trišales mokymosi sutartis, pasirašymas pratęsiamas. Galima atvykti rugpjūčio 11-15 dienomis. Raštinės darbo laikas 9.00-16.00 val. Pietų pertrauka 12.00-13.00 val.

Papildomas priėmimas į II, III gimnazijos klases vykdomas rupjūčio 21-27 dienomis, pristačius pagrindinio ugdymo arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą.

Šiais metais brandos egzaminus laikė 208 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos abiturientai.

Aukščiausiu įvertinimu džiaugiasi 40 gimnazijos abiturientų. Jie gavo net 62 šimtukus.

Triguba sėkmė lydėjo 4 d klasės mokinę Mai Ngyen Ngnoc, kurios atestate puikuosis trys šimtukai.

Po du šimtukus gavo 20 abiturientų, po vieną – 19.

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo abiturientų pasiektais rezultatais ir skiriame pačius nuoširdžiausius padėkos žodžius savo gimnazijos mokytojams.

Dėkojame ir žemėsnėse klasėse šiuos mokinius mokiusiems Klaipėdos miesto mokyklų pedagogams.

 

Fizikos, geografijos apeliacijos registruojamos 223 kabinete iki liepos 14 d. 12 val.

matematikos valstybinio brandos egzamino gauti 22 šimtukai.  Iš istorijos ir biologijos egzaminų gauta po 1 šimtuką. Išlaikė visi mokiniai.

Sveikiname ąžuolyniečius ir dėkojame mokytojoms: A. Antanavičienei, A. Bendikienei, V. Šileikienei, A. Nemickienei, D. Tarnienei, E. Šikšnienei.

Apeliacijos registruojamos 223 kabinete iki liepos 9 d. 15 val.

Gauta 10 šimtukų iš lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino (laikė 204 mokiniai)10 šimtukų iš informacinių technologijų egzamino (laikė 25 mokiniai) ir 5 šimtukai iš chemijos egzamino (laikė 62 mokiniai).

Dėkojame mokytojoms: N. Bartašiūnienei, J. Jovaišienei, V. Dumčiuvienei, V. Žukauskienei, R. Augustinienei.

 

Apeliacijos registruojamos 223 kabinete iki liepos 7 d. 12 val.

Abiturientus, sėkmingai išlaikiusius anglų kalbos egzaminą. 13 mokinių įvertinti 100, vidurkis - 77,29. Išlaikė visi. Dėkojame abiturientus ruošusioms mokytojoms: Ramunei Petrauskienei, Zitai Jurgaitytei, Sonatai Abramovai, Ingai Mickevičienei, Ingridai Petkienei.

Apeliacijos teikiamos raštinėje iki birželio 23 d. (pirmadienio) 14 val.

Puslapis 1 iš 172  > >>

Svarbu!!!

El-dienynas

2013–2014 m. m. dienynas

Pamokų tvarkaraštis

Modulių tvarkaraštis

Konsultacijų tvarkaraštis


Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
190440648
Paryžiaus Komunos g. 16,
LT-91166 Klaipėda
El. p. azuolyno.gimnazija@takas.lt
Tel./Fax. (8 46) 38 35 06

Paramos sąskaita:
LT 14 40100 42300096140Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuoseMokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose, respublikiniame projekteDemokratinis ugdymas Lietuvoje“

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija yra VU partnerė